Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym

02.10.2013
Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty
  • Broszura informacyjna.
  • Projekt, w którym uczestniczy 5 samorządów: Powiat Zduńskowolski, będący liderem projektu, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice, otwiera perspektywę rozwoju nie tylko dla lokalnych wspólnot, lecz także dla całego regionu łódzkiego. Karsznice już są gorącym punktem na gospodarczej mapie kraju, o czym świadczy zainteresowanie ze strony najwyższych władz. Więcej informacji na stronie lidera projektu.
print