„Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi”

27.12.2021
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi”

 

Powiat Łaski  informuje, że otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi” – (odcinek od km 0+060 do km 1+615,00) w wysokości 653 807,65 zł.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 735 392,07 zł

Podstawowy zakres ww. inwestycji obejmuje:

– przebudowę drogi powiatowej,

– rozbiórkę istniejących i budowę nowych odcinków chodników,

– rozbiórkę istniejących i budowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej,

– rozbiórkę istniejących i budowę dojść do furtek,

– przebudowę skrzyżowań,

– budowę ronda,

– wyposażenie techniczne drogi – budowę przykanalików kanalizacji deszczowej,

– zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej (rury osłonowe),

– wykonanie robót ziemnych,

– wyrównanie i wyprofilowanie terenu,

– wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów,

– wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Wykonawcą zadania jest firma WŁODAN  Sp. z o.o. Sp.k. Porszewice 31; 95-200 Pabianice

print