Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki

08.06.2022
Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki

W dniu 02.06.2022 r. Powiat Łaski podpisał umowę z firmą WŁODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
z siedzibą w Porszewicach 31, 95-200 Pabianice na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki”

Inwestycja prowadzona będzie w formule zaprojektuj i wybuduj:

Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą dokumentację techniczną  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi ok. 1384 m.

Wartość zadania wyniesie 6 700 777,70 zł

Inwestycja zostanie zakończona do 30 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie informuje, że Powiat Łaski otrzymał dofinansowanie na realizacji
ww. zadnia w wysokości 4 655 000,00 zł w ramach  Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych

 

print