Przebudowa drogi powiatowej w Anielinie

15.10.2013
Przebudowa drogi powiatowej w Anielinie
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z prac związanych z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Anielin.

Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat Łaski, przy udziale środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji gruntów rolnych w 2013 r.

Całkowity koszt zadania to 274.094,39 zł, w tym: 172.714,39 zł ze środków Powiatu Łaskiego oraz 101.380,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego.

Cała inwestycja została już rozliczona w Urzędzie Marszałkowskim. Jednocześnie chciałbym podziękować za wysokiej jakości pracę wykonaną przez firmę WŁODAN i dotrzymanie umownego terminu – podsumowuje Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z PRZEBUDOWY DROGI W ANIELINIE

Przebudowa odcinka drogi polegała na:
• ułożeniu warstwy wyrównawczo – wzmacniającej grubości 12cm z mieszanki tłucznia kamiennego,
• skropieniu ułożonego kruszywa emulsją asfaltową,
• ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
• uzupełnieniu poboczy ziemnych gruntem rodzimym wraz z ich zagęszczeniem i plantowaniem,
• odmulenie rowów przydrożnych.

Droga w Anielinie:

PRZED inwestycją
IMG_0579.JPG  IMG_0587.JPG

PO inwestycji
P1170483.jpg  P1170479.jpg

print