Przekazanie budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok

13.11.2015
Przekazanie budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok
W czwartek, 12 listopada 2015 r. Starosta Łaski Teresa Wesołowska przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Marka Aulaka projekt budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok.

Projekt budżetu na rok 2016 został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Łaskiego. Po przekazaniu budżetu przewodniczącemu, pracę nad dokumentem i jego ostatecznym kształtem rozpocznie Rada Powiatu Łaskiego.

W spotkaniu na którym oficjalnie przekazano dokument udział wzięła również Skarbnik Powiatu Łaskiego Pani Dorota Cieślak.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy ma obowiązek złożyć projekt budżetu do 15 listopada do przewodniczącego rady.

print