Przekazanie nowego sprzętu jednostkom powiatowym

14.11.2014
Przekazanie  nowego sprzętu jednostkom powiatowym
Jednostki powiatowe otrzymały w ostatnich dniach nowy sprzęt, którego zakup został sfinansowany z budżetu Powiatu Łaskiego.

W dniu 7 listopada br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyło się przekazanie 10 kompletów aparatów powietrznych wraz z sygnalizatorami bezruchu oraz 15 czujek dymu na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Łasku bryg. Piotra Rudeckiego.

Nowe aparaty powietrzne z lekkimi butlami wykonanymi z kompozytu zastąpią stary, wyeksploatowany sprzęt co znacznie poprawi bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Natomiast 13 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Łasku przekazano pamięć zewnętrzną oraz laptop na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Łasku. podinsp. Piotra Bielewskiego oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Małgorzaty Mączyńskiej.

Sprzęt przekazali: Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk oraz Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora.

P1270025.JPG  DSC_0177.JPG
print