Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Łasku

26.09.2011
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Łasku
W dniu 26 września 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Łasku. Punkt Pośrednictwa Pracy OHP mieści się w nowo oddanym do użytku budynku administracji Powiatu Łaskiego przy ulicy 9 Maja 33.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk, Wojewódzki Komendant OHP Antoni Urbanek oraz Izabela Łuczak, pracownik PPP.
Wcześniej, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku zaproszeni goście wysłuchali prelekcji nt. zasad funkcjonowania Punktów Pośrednictwa Pracy.
Punkt Pośrednictwa Pracy w Łasku działa w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Projekt realizowany jest od 1 maja 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. Jego celem jest stworzenie warunków ułatwiających dostęp do usług poradnictwa i informacji zawodowej, informacji na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do usług pośrednictwa pracy poprzez zbudowanie sieci działających komplementarnie Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego na terenie całego kraju.

print