Pytanie do Starosty – nowe odpowiedzi

03.09.2015
Pytanie do Starosty – nowe odpowiedzi
Odpowiedzi Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej na pytania nadesłane przez internautów.

1. Co z drogą w Marzeninie? Czemu było kilka dni przestoju?

– Ulica Zduńska w Marzeninie, bo o nią najpewniej chodzi w pytaniu, jest aktualnie w trakcie remontu. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Wykonawca ma termin realizacji określony do połowy września. Kilka dni przestoju wynikało z faktu braku dostępności odpowiednich nakładów ludzkich i sprzętowych w danym okresie. Niemniej jednak nie stworzyło to ryzyka nieukończenia zadania w określonym w umowie terminie. W dniu wczorajszym została tam położona nowa nawierzchnia asfaltowa.

2. Jakie drogi będą remontowane jeszcze w tym roku?

– W tym roku planowany jest jeszcze remont nawierzchni ulicy Warszawskiej w Łasku na odcinku ok. 700m (od skrzyżowania z Al. Niepodległości) do Placu 11 Listopada. Powiat Łaski jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu tj. SIWZ i projektu umowy dla w/w przedsięwzięcia. Dodatkowo czeka nas realizacja rozstrzygniętego już w ramach przetargu zadania – przebudowa drogi powiatowej na odcinku ok. 1,2 km z miejscowości Czarnysz do miejscowości Piorunów (ciąg dalszy przebudowy realizowanej w latach poprzednich). Planowany jest również remont chodników na ulicy Kilińskiego w Łasku, na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Mickiewicza (po obu stronach ulicy).

3. Kiedy planowane jest zakończenie prac przy remoncie kawałka ulicy Batorego, łączącego Aleję Niepodległości z ul. Warszawską?

– Zakończenie prac przy przebudowie ul. Batorego wg. deklaracji generalnego wykonawcy planowane jest na połowę września. Deklaracja ta dotyczy całego przebudowywanego odcinka, a zatem również fragmentu łączącego Aleje Niepodległości z ul. Warszawską.

4. Kiedy zostanie przebudowana i zmodernizowana droga Okup-Łask?

– Droga Okup – Łask (dawna droga krajowa) nie znajduje się w zarządzie Powiatu Łaskiego, dlatego też pytanie to należy skierować do właściwej jednostki zarządzającej w/w odcinkiem.

5. Kiedy planowana jest modernizacja ulicy Sportowej i Ogrodowej w Kolumnie? Przypomnę, a że projekt przebudowy leży gotowy od paru lat i kosztował nie małe pieniądze.

– Zadanie to nie znalazło się w budżecie Powiatu Łaskiego na 2015 rok. Aktualnie na tym odcinku prowadzone są tylko bieżące prace związane z utrzymaniem drogi.

6. Czy Powiat Łaski jako właściciel szpitala oraz organ sprawujący nadzór nad podmiotami wykonującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia… toleruje i akceptuje: 24 godzinne dyżury pielęgniarek w szpitalu, jednoczesne dyżurowanie przez lekarza na oddziale szpitalnym i przyjmowanie w przychodni specjalistycznej, jednoosobową asystę pielęgniarską podczas zabiegów, jednoosobowe dyżury pielęgniarskie, oddelegowywanie pielęgniarek i położnych w czasie dyżuru na izbie przyjęć, zadania oddziału rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Czy Zarząd Powiatu Łaskiego może porównać obsadę personalną na poszczególnych oddziałach wykazywaną przez szpital np. dla NFZ lub zawartą w kontraktach z NFZ a stanem faktycznym?

– Wszystkie tematy przytoczone w tym bardzo złożonym pytaniu wybiegają niestety poza kompetencje Zarządu Powiatu Łaskiego. W przypadku nieodpowiednich warunków pracy personelu, jeśli takie rzeczywiście występują, należy skontaktować z Państwową Inspekcję Pracy.

W przypadku pozostałych pytań, jak słusznie Pani zauważyła, dotyczą one realizacji kontraktu podpisanego przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powiat Łaski nie jest tutaj stroną i nie ma żadnej możliwości ingerencji w prowadzoną działalność. Za finansowanie i monitorowanie jakości usług medycznych odpowiada tylko i wyłącznie NFZ.

Powiat Łaski jako podmiot, który wydzierżawił swój majątek (należący do dawnego SP ZOZ w Łasku) na bieżąco monitoruje działalność szpitala związaną z zarządzaniem tymże majątkiem. W tym zakresie, działania na dzień dzisiejszy są zadawalające. Należy wymienić tutaj choćby liczne inwestycje w sprzęt i aparaturę medyczną, prace remontowo-konserwacyjne oraz systematyczne prace nad przestrzenią wokół szpitala.


Masz pytanie do Starosty Powiatu Łaskiego? Nie masz możliwości dotarcia do Starostwa Powiatowego osobiście? Skorzystaj z maila starosta.pytania@localhost/wordpress/wordpress.lask.

Uprzejmie informujemy, że publikowane na łamach naszej witryny odpowiedzi starosty będą udzielane wyłącznie na pytania dotyczące kompetencji i obowiązków służbowych Starosty i Starostwa Powiatowego w Łasku.

print