PZZK: Bezpieczeństwo w okresie letnim i ćwiczenia „Mykogen – 2014”

20.06.2014
PZZK: Bezpieczeństwo w okresie letnim i ćwiczenia „Mykogen – 2014”
13 czerwca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego pracami kieruje Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk.

Pierwsza część spotkania odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, gdzie omówiono występowanie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla okresu letniego – intensywne opady deszczu, wichury, gradobicia czy przekroczenia stanów alarmowych wód w rzekach.

Ponadto, Starosta postawił zadania dla wszystkich służb i inspekcji powiatowych na najbliższe tygodnie, zwracając szczególną uwagę na monitorowanie potencjalnych zagrożeń.

W drugiej części posiedzenia odbyło się ćwiczenie powiatowych jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych służb ratowniczych i współdziałających na terenie firmy Mykogen w Karszewie. Sprawdzono w ten sposób współdziałanie wszystkich jednostek w przypadku wystąpienia pożaru lub wypadku na terenie firmy.

W ćwiczeniu oprócz jednostek PSP i OSP KSRG wzięli udział również przedstawiciele Policji, FALCK Medycyna oraz firmy Mykogen.

1.JPG  2.JPG
3.jpg  4.JPG
5.JPG

 

print