Rada Krajowa Zarządców Dróg Powiatowych w Łasku

03.10.2013
Rada Krajowa Zarządców Dróg Powiatowych w Łasku
Na zaproszenie Starosty Łaskiego Cezaregi Gabryjączyka i Starosty Bełchatowskiego Szczepana Chrzęsta w dn. 26-27 września odbyło się w Łasku posiedzenie Rady Krajowej Zarządców Dróg Powiatowych połączone z Konwentem Województwa Łódzkiego Dyrektorów ZDP.

W spotkaniu wzięli również udział goście: Pani Beata Leszczyńska z-ca dyr. Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Pan Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zebrani wysłuchali między innymi wystąpień Przewodniczącego Rady Krajowej Pana Adama Czerwińskiego oraz zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego P. Konrada Stajudy i Naczelnika Wydziału Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego P. Pawła Oniska o kontrolach drogowych i kontroli elektronicznej . W dyskusji wymieniono się doświadczeniami w zarządzaniu drogami powiatowymi oraz możliwościami finansowania zadań drogowych.

Rada Krajowa przyjęła ofertę wspólnego zorganizowania przez powiaty bełchatowski i łaski jubileuszowego, piętnastego Krajowego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, który odbędzie się w czerwcu 2014 roku na terenie powiatu bełchatowskiego. Po zakończeniu obrad uczestnicy odbyli wycieczkę na lotnisko do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

P1160962.jpg  P1170060.jpg
P1170063.jpg
print