Rada Powiatu rozpoczęła pracę w kadencji 2014-2018

28.11.2014
Rada Powiatu rozpoczęła pracę w kadencji 2014-2018
Pierwsza sesja Rady rozpoczęła się od złożenia ślubowania oraz wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.

Funkcję Przewodniczącego radni w głosowaniu tajnym powierzyli Teresie Wesołowskiej, natomiast Wiceprzewodniczęgo Tomaszowi Dronce, po czym rozszerzono porządek obrad I sesji o wybory Starosty Łaskiego, Wicestarosty oraz Członków Zarządu Powiatu Łaskiego.

Po głosowaniach Starostą Łaskim wybrany ponownie został Cezary Gabryjączyk. Funkcję Wicestarosty w tej kadencji pełnił będzie Marek Krawczyk, a skład Zarządu uzupełnią również Marek Jan Krawczyk, Stanisław Manias oraz Dariusz Polak.

W trakcie sesji zgłoszone zostały również pierwsze interpelacje.

Oprócz radnych i przedstawicieli jednostek Powiatu Łaskiego w sesji udział wzięli również licznie zaproszeni gości, w tym m.in. Poseł na Sejm RP Mieczysław Marcin Łuczak oraz Poseł na Sejm RP Krystyna Ozga.

P1270042.JPG  P1270170.JPG
P1270181.JPG  P1270228.JPG
 
print