Rada Powiatu rozpoczęła pracę w kadencji 2018-2023

19.11.2018
Rada Powiatu rozpoczęła pracę w kadencji 2018-2023

Pierwsza sesja Rady rozpoczęła się od złożenia ślubowania oraz wyborów Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łaskiego.

Funkcję Przewodniczącego radni w głosowaniu tajnym powierzyli Krzysztofowi Nowakowskiemu, natomiast Wiceprzewodniczących Mateuszowi Barwaśnemu oraz Grzegorzowi Dębkowskiemu, po czym rozszerzono porządek obrad I sesji o wybory Starosty Łaskiego, Wicestarosty oraz Członków Zarządu Powiatu Łaskiego.

Po głosowaniach Starostą Łaskim wybrany został Piotr Wołosz. Funkcję Wicestarosty w tej kadencji pełniła będzie Teresa Wesołowska, a skład Zarządu uzupełnią również Jerzy Gawlik, Barbara Potasiak oraz Robert Szczepaniak.

Oprócz radnych i przedstawicieli jednostek Powiatu Łaskiego w sesji udział wzięli również licznie zaproszeni gości i przedstawiciele mediów.

print