Rada Społeczna SP ZOZ zakończyła działalność

12.12.2013
Rada Społeczna SP ZOZ zakończyła działalność
rada-społeczna.jpgW związku z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę, zakończona została również działalność funkcjonującej przy nim Rady Społecznej.

Zgodnie z art. 44b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

10 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się ostatnie spotkanie członków Rady Społecznej SP ZOZ w Łasku. W trakcie spotkania, Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk podsumował działalność w minionej kadencji oraz podziękował wszystkim członkom za ich pracę w latach 2011-2012.

Na zakończenie spotkania Starosta przekazał wszystkim członkom rady okolicznościowe listy z podziękowaniami i życzeniami.

print