Regionalna Strategia Innowacji – LORIS 2030

06.03.2012
Regionalna Strategia Innowacji – LORIS 2030

Urząd Marszałkowski w Łodzi jest realizatorem projektu Regionalna Strategia Innowacji – LORIS 2030, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030 jest strategicznym dokumentem określającym cele i kierunki działań innowacyjnych. To również ciągły proces rozwoju systemu innowacji w regionie oraz świadomości systematycznego rozwoju potencjału innowacyjnego. Jest to także analiza potencjału badawczo-rozwojowego regionu i poziomu technologicznego przedsiębiorstw, ich skłonności do stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzania współpracy i wymiany doświadczeń.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w regionie w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, jak i regionu.
Osiągnięcie zakładanego celu projektu będzie możliwe dzięki akceptacji społeczeństwa regionu łódzkiego. Planowane jest włączenie mieszkańców regionu do współtworzenia dokumentu poprzez wypełnienie ankiet oraz udział w konsultacjach społecznych.

Cele szczegółowe projektu
1.    Opracowanie i przyjęcie do końca lutego 2013 r. Regionalnej Strategii Innowacji.
2.    Opracowanie i przyjęcie do końca lutego 2013 r. modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie.
3.    Promocja w czasie trwania projektu polityki innowacyjnej w regionie.
4.    Opracowanie i przyjęcie do końca lutego 2013 r. metody monitoringu i ewaluacji wdrażania RSI.
5.    Wdrożenie w czasie trwania projektu modelu transferu technologii w oparciu o Łódzką Platformę Transferu Wiedzy jako jednego z głównych narzędzi realizacji zapisów nowej Regionalnej Strategii Innowacji.
 
Konsultacje społeczne
Realizacja projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 ma przyczynić się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w regionie w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, jak i regionu.

Osiągnięcie zakładanego celu projektu będzie możliwe dzięki wpływowi społeczeństwa regionu łódzkiego na kształt ostatecznego dokumentu. W związku z tym planuje się włączenie mieszkańców województwa do współtworzenia strategii poprzez wypełnienie ankiet oraz udział w konsultacjach społecznych planowanych na styczeń 2013 roku.

Głównym celem konsultacji jest zapewnienie wysokiego poziomu uspołecznienia procesu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, czyli włączenie do procesu najważniejszych podmiotów gospodarczych, takich jak: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie podmioty zainteresowane podnoszeniem poziomu innowacyjności regionu. 
 
Spotkania, które będą miały charakter informacyjno-konsultacyjny odbędą się w Łodzi oraz podregionach: centralnym, zachodnim, wschodnim, północnym.
 
Szczegółowe informacje dotyczące RSI LORIS 2030, deklaracje współpracy oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie www.biznes.lodzkie.pl

————————————————————————————————————————————————————————–

Projekt  „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

 

 

print