Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.

24.05.2018
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 21 maja 2018 r.

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach:

 1.  Gimnazjum, do którego uczęszczasz, zakłada na stronie vulcan.net.pl/powiatlaski konta dla swoich uczniów.
  Może to zrobić od 21 maja 2018 r.
  Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło, które otrzymasz od szkoły.
 2. Przeżyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj jedno podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
  Zrób to do 20 czerwca 2018 r. do godziny 12:00. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
 3. Po otrzymaniu świadectwa, szkoła do której uczęszczasz przepisze do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Uczeń zanosi kopię świadectwa, wyniku egzaminu  gimnazjalnego oraz informacje o osiągnięciach do szkoły pierwszego wyboru!
  Zrób to od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godziny 12:00.
 4. 12 lipca 2018 r., do godz. 12:00 szkoła do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki.
 5. Jeśli chcesz uczęszczać do technikum bądź szkoły branżowej I stopnia, szkoła ta w dniach od 22 czerwca do 13 lipca 2018 r. wyda Ci skierowania na badania lekarskie, które musisz wykonać najpóźniej do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00 i dostarczyć je do wybranej szkoły!
 6. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, także zaświadczenie lekarskie.

Powinieneś to zrobić od 12 lipca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. do godziny 12:00.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

                                                                                                  …to wszystko! Powodzenia!

 

Oferta szkół z terenu Powiatu Łaskiego:

 

Więcej szczegółów na stronach szkół:

https://1lo-lask.pl

studia.ekonomik1.pl/ekonomik

http://www.zsrgrabski.republika.pl

http://www.zsostrow.wikom.pl

 

 

 

print