Remont drogi powiatowej Wola Buczkowska-Gucin

11.06.2021
Remont drogi powiatowej Wola Buczkowska-Gucin

Powiat Łaski na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2305E Wola Buczkowska-Gucin na odcinku o długości ok. 1,5 km od drogi wojewódzkiej nr 483 w kierunku Gucina” otrzymał ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych dofinansowanie w wysokości 282 300,00 zł.

Wykonawca firma WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. określiła termin zakończenia realizacji ww. zadania  na 27.07.2021 r. Prace przebiegają sprawnie i wszystko wskazuje na to, iż remont zostanie zakończony dużo wcześniej.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

– remont nawierzchni bitumicznej jezdni;

– remont obustronnych poboczy;

– remont (odmulenie) istniejących rowów przydrożnych.

Jednocześnie informujemy, że projektowany jest kolejny odcinek tej drogi. Odcinek ma długość ponad 1700 m.

print