Remont drogi powiatowej Zduńska Wola – Podule

28.06.2022
Remont drogi powiatowej Zduńska Wola – Podule

W dniu 24.06.2022 r. Powiat Łaski podpisał z Województwem Łódzkim umowę dot. przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4915E Zduńska Wola – Podule na odcinku o długości 1,5km od Ptaszkowic w kierunku Podul”.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– remont nawierzchni bitumicznej jezdni;

– remont obustronnych poboczy;

– remont (odmulenie) istniejących rowów przydrożnych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 650 600,00 zł w tym 250 410,00 zł dotacji z Województwa Łódzkiego

print