Rodzinny Rajd Rowerowy „Rowerem po zdrowie”

21.04.2016
Rodzinny Rajd Rowerowy „Rowerem po zdrowie”

Starostwo Powiatowe w Łasku i Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie zapraszają do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym „Rowerem po Zdrowie” pod patronatem Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej.

Rajd odbędzie się w niedzielę 1 maja br. Start ok. godziny 14.00 z terenu przy pływalni krytej CSiR w Łasku

Cele rajdu to przede wszystkim promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym, propagowanie turystyki rowerowej na terenie Powiatu Łaskiego, a także integracja rodzin i społeczności lokalnej, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport, turystykę i rekreację.

Trasa będzie liczyć około 10 km i przebiegać będzie w większości przez tereny leśne Powiatu Łaskiego.

Uczestnikiem rajdu może zostać każda osoba która swoim podpisem w dniu rajdu zaakceptuje warunki regulaminu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie.

Na zakończenie odbędzie się grill integracyjny i wręczenie nagrody dla najliczniej reprezentowanej rodziny.

Szczegółowe informacje w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask i na stronie internetowej www.localhost/wordpress/wordpress.lask.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin Rajdu Rodzinnego Rowerem po Zdrowie
  2. Zgoda na udział w rajdzie
  3. Trasa Rajdu (Mapa nr 1, Mapa nr 2)

 

plakat rajd rowerowy-maly

print