Rok 2013 oficjalnie podsumowany!

09.01.2014
Rok 2013 oficjalnie podsumowany!
spotkanie_noworoczne_2014-22.jpg7 stycznia 2014 r. odbyło się coroczne spotkanie noworoczne organizowane przez władze samorządowe. W trakcie uroczystości podsumowano miniony rok, wręczono odznaczenia przyznane przez Prezydenta oraz uhonorowano nagrodą gospodarczą osoby aktywnie wspierające działalność samorządu.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, pracownicy jednostek powiatowych oraz lokalni przedsiębiorcy i społecznicy.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli min.: parlamentarzyści: Poseł Dariusz Joński, Poseł Cezary Olejniczak, Poseł Artur Ostrowski, Poseł Tadeusz Woźniak, Senator Andrzej Owczarek, a także: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak, Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Wicemarszałkowie – Dorota Ryl i Dariusz Klimczak, jak i wielu innych, równie znamienitych gości.

Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk, w swoim wystąpieniu podsumował miniony rok. Wymienił strategiczne inwestycje i działania oraz podziękował wszystkim za owocną współpracę i wsparcie. Jako najważniejsze wykonane zadanie, jednoznacznie wskazał zakończenie procesu oddłużenia szpitala w Łasku.

Zakończyliśmy spłatę przejętych przez powiat długów. Dziś, z całą stanowczością i odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że proces oddłużania łaskiego szpitala został zakończony. Długi spłacone, a bezpieczeństwo finansowe Powiatu Łaskiego zagwarantowane. Nowy operator może skupić się już tylko na tym, co dla nas najważniejsze – na zdrowiu i opiece mieszkańców Powiatu Łaskiego – mówił z satysfakcją Starosta Gabryjączyk.

W drugiej części spotkania wręczone zostały odznaczenia przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali radni Rady Powiatu Łaskiego – Krystyna Witek i Adam Kucper.

Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Maria Antczak,Andrzej Banaszczyk, Anna Buda, Cezary Gabryjączyk, Małgorzata Jagnińska, Grażyna Lipińska, Stanisław Manias, Marian Przybylski, Wojciech Sikora, Elżbieta Szmborant, Łucja Żurawska oraz Paweł Zawadzki.

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Katarzyna Dąbrowska Marek Graczyk, Krzysztof Mikołajczyk oraz Iwona Sowińska,

Ostatnim odznaczeniem państwowym, wręczonym w trakcie wtorkowej uroczystości były przyznane przez Ministra Obrony Narodowej brązowe medale za zasługi dla obronności kraju, które otrzymali Dorota Cieślak i Krzysztof Mikołajczyk.

Wszystkie odznaczenia, w imieniu Prezydenta wręczył Wicewojewoda Łódzki, w asyście Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi pułkownika Wojciecha Filkowskiego.

Ponadto, Starosta Łaski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Banaszczyk wręczyli statuetki „Przyjaciel Samorządu Powiatu Łaskiego” oraz wyróżnienia dla osób, które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do promowania i rozwoju Powiatu Łaskiego.

Statuetki „Przyjaciel Powiatu Łaskiego” otrzymały następujące firmy: Sprzęt-Kop Gucinex – Rajmund Krakowski, Stos-Bud – Piotr Stos, Raga – Paweł Raczyński, Mrugalski & Mrugalski – Jarosław Mrugalski, Holi Collection – Włodzimierz Holi, Włodan – Andrzej Włodarczyk, P.P.H.U. „WOLMET” – Piotr Wójtowicz, KAMAR – Marek Kapiczyński, Jantex – Marcin Janiak, Piekarnia „Dom Chleba” – Krzysztof Piotrowski oraz przedsiębiorcy: Janusz Sikora i Tomasz Kosakowski.

Wyróżnienia przyznano: Dorocie Krysiak, Romanowi Frankowi, Mirosławowi Szkudlarkowi, Bogdanowi Lipowskiemu, Lidii i Piotrowi Bąk, Arkadiuszowi Stasiakowi, Zbigniewowi Goździkowi oraz Władysławowi Ułańskiemu.

Na zakończenie goście spotkania mieli okazję wysłuchania koncertu wykonanego przez Duet „classZmer” – Michał Gajda oraz Jurij Czerwiński, który w swoim repertuarze miał zarówno utwory z muzyki klasycznej, jak i „klezmerskiej”.

PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

Przemówienie Starosty Łaskiego Cezarego Gabryjączyk (źródło: Laskonline.pl)
{^YouTubeVideo|(url)http://www.youtube.com/watch?v=-Eghr2i8yLA&feature=youtu.be|(width)480|(height)295|(fs)1|(rel)1|(color1)#E1600F|(color2)#FEBD01^}

 

print