Rozbudowa e-administracji: szkolenia dla pracowników

15.03.2018

Powiat Łaski realizuje projekt pn. „Rozbudowa e-administracji w Powiecie Łaskim” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Jednym z jego elementów są szkolenia do pracowników.

Rozbudowa e-administracji: szkolenia dla pracowników

Powiat Łaski realizuje projekt pn. „Rozbudowa e-administracji w Powiecie Łaskim” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Jednym z jego elementów są szkolenia do pracowników.

Celem głównym projektu pn. „Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim” jest zwiększenie dostępności  e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w powiecie łaskim oraz sprawne zarządzanie powiatem, dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu łaskiego.

W ramach zamówień związanych z realizacją zadania zakupiono nowoczesne rozwiązania oprogramowania i usług elektronicznych. Dostawcy zobowiązali się również do przeszkolenia pracowników starostwa z zakresu m.in. oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów i usług elektronicznych. oraz przeszkolenia pracowników z jednostek powiatu z systemu oświatowego,  W lutym odbyły się wszystkie zaplanowane szkolenia, a w marcu szkolenie z usług geoportalu dla pracowników starostwa ( Wydziału Geodezji).

Jednocześnie na poziomie informatyczny trwają prace nad wdrożeniem wszystkich oprogramowani, systemów i usług proaktywnych. Wkrótce m.in. start nowego portalu informacyjnego Powiatu Łaskiego oraz aplikacji mobilnej.

Projekt jest adresowany bezpośrednio do: mieszkańców powiatu łaskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Łasku i 7 jednostek organizacyjnych powiatu, pośrednio do mieszkańców regionu łódzkiego i wszystkich innych zainteresowanych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Wartość całkowita projektu: 2 152 500,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich to  1 487 500,00 zł

print