„Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim”

20.12.2016
„Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim”

Powiat Łaski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim”.

Celem głównym projektu pn. „Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim” jest zwiększenie dostępności  e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w powiecie łaskim oraz sprawne zarządzanie powiatem, dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu łaskiego.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę portalu z elektronicznymi usługami w celu ułatwienia kontaktu obywateli ze Starostwem Powiatowym w Łasku. Dostęp do usług publicznych będzie możliwy o każdej porze (24h/dobę), dowolnego miejsca, przy pomocy różnych kanałów komunikacji, w tym: aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej, wtyczek społecznościowych.

Realizacja projektu pozwoli na: poprawę dostępu obywateli do e-usług publicznych, usprawnienie komunikacji i  podniesienie poziomu obsługi obywateli, poprawę skuteczności zarządzania powiatem, w tym geodezją i oświatą, poprawę dostępności danych geodezyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami ITC i wzrost efektywności pracy.

W ramach projektu wdrożone zostaną 42 usługi on-line:

·         na poziomie 3 – interakcji dwukierunkowej – 32 szt. (usługi geodezyjne, e-dzienniczek, dostęp do informacji o stanie sprawy)

·         na poziomie co najmniej 4 – transakcyjności  – 10 szt. (e- rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych,  usługi geodezyjne)

Nastąpi ponadto udostępnienie usług wewnątrz administracyjnych (A2A) – 5 szt.

Dzięki realizacji projektu powiat udostępni on-line 623 sztuki dokumentów. Przewidziano, że liczba pobrań/odtworzeń dokumentów wyniesie 623 sztuki.

Szacuje się, że z udostępnionych elektronicznych usług będzie korzystać w ciągu roku 1 275 osób.

Inwestycja obejmie:

·         rozbudowę portalu z e-usługami  i integrację z ePUAP,

·         wdrożenie aplikacji mobilnej,

·         rozbudowę systemu oświatowego (e-rekrutacja, e- dziennik, arkusz organizacyjny),

·         wdrożenie systemu udostępniania informacji przestrzennej,

·         dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie oprogramowania systemowego, narzędziowego i Elektronicznego Obiegu Dokumentu,

·         zakup sprzętu i szkolenia pracowników.

 

Projekt jest skierowany bezpośrednio do: mieszkańców powiatu łaskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Łasku i 7 jednostek organizacyjnych powiatu, pośrednio do mieszkańców regionu łódzkiego i wszystkich innych zainteresowanych.

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość całkowita projektu: 2 152 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 487 500,00 zł

print