Rozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie łaskim

22.03.2019
Rozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie łaskim

W dniu 20 marca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zorganizowane przez Starostę Łaskiego Piotra Wołosza.

Podczas posiedzenia Komisja przyjęła plan pracy na rok 2019 oraz sprawozdanie Starosty Łaskiego z pracy Komisji za rok 2018. Swoje sprawdzania za rok ubiegły złożyli również Komendant  Powiatowy Policji mł. insp. Piotr Bielewski oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Piotr Rudecki.

Większą część spotkania Komisja poświęciła zagadnieniom bezpieczeństwa w powiecie łaskim. Członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak, zwrócił uwagę na problemy wynikające z ograniczenia widoczności i tym samym włączania się do ruchu na skrzyżowaniach ulic: Spółdzielcza – Batorego, Polna – 9 Maja oraz Słowackiego –Konopnickiej. Zaproponował aby w tych miejscach, rozważyć możliwość zamontowania luster, które ułatwiłyby kierowcom, bezpieczny wyjazd z dróg podporządkowanych. Kolejną sprawą, na którą Radny Powiatu zwrócił uwagę są zbyt wcześnie wyłączane światła, przez co osoby – szczególnie ubrane na ciemno,  stają się mniej widoczne dla kierowców poruszających się w godzinach porannych.

Zagrażające bezpieczeństwu są również znikające po krótkim czasie przejścia dla pieszych, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Myślę, że należałoby się zastanowić , nad wyborem lepszej i trwalszej farby, którą malowane są przejścia, tak aby w okresie zimowym , pasy były odpowiednio widoczne dla kierowców oraz przechodniówzaznaczył Radny Robert Szczepaniak.

Niebezpieczeństwem, szczególnie na trasie w kierunku Piotrkowa Trybulaskiego, na wysokości Aleksandrówka oraz trasie Kolumna – Pabianice, są łamiące się topole, które spadają na pobocze drogi, stwarzając bardzo duże zagrożenie nie tylko dla kierowców ale również dla pieszych.

Starszy Specjalista ds. Służb, Inspekcji i Straży Mirosława Mazur zapewniła, że w tej sprawie otrzymała informację i sukcesywnie łamiące się konary są usuwane ze wskazanych miejsc.

Źródło: http://infolask.pl

print