Rozmowa z Łódzkim Kuratorem Oświaty

30.11.2020
Rozmowa z Łódzkim Kuratorem Oświaty

Waldemar Flajszer — Łódzki Kurator Oświaty w materiale filmowym wyjaśnia kilka ważnych sprawy dotyczących nauczania i obecnej sytuacji w szkołach.

print