Rozpoczęły się zajęcia w ramach Projektu

10.11.2010

Zakończyła się rekrutacja uczestników do Projektu.
Rozpoczęły się zajęcia w ramach Projektu. Zorganizowano prelekcję dla wszystkich uczestników projektu na temat równości szans i poszanowania życia społecznego. Zajęcia poprowadził p. Karol Owczarek, pracownik Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych w Sieradzu.
Po przerwie kawowej cała 50 – tka beneficjentów wzięła udział w warsztatach „Ekoedukacja” prowadzonych przez p. dyrektor Elżbietę Szkudlarek. Prowadzący przekonywali uczestników o prawach kobiet i mężczyzn do równości oraz budowali świadomość ekologiczną poprzez aktywne formy pracy.

 

print