Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

23.11.2016
Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Łaskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łaskiego w 2017 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała Nr 271/16 Zarządu Powiatu Łaskiego (22.11.2016 r.) w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łaskiego w 2017 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

print