Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2012 r. realizacji zadań w sferze sportu

07.03.2012
Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2012 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,
kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego
wraz z wysokością dotacji z budżetu Powiatu Łaskiego 
 
LP
 
Nazwa oferenta
Zadanie
Całkowity koszt zadania
(w PLN)
Kwota dotacji na wsparcie zadania
(w PLN)
1
 
Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK
w Łasku
XI Łaski Piknik Modelarski
Młodzi Modelarze Lotnicy
Na Start
4 000,00
1 800,00
2
Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Łasku
Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Siatkowej Kadetek
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego
3 725,00
1 200,00
3
Łaski Szkolny Związek Sportowy w Łasku
Organizacja Zawodów Sportowych IMS, Gimnazjada,
Licealiada 2012
11 150,00
4 500,00
4
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Bizon” przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach
Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców
Powiatu Łaskiego –
organizacja II Memoriału Wojciecha Kabzy
3 760,00
500,00
5
Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Łasku
Ogólnopolski Turniej Żeńskiej Plażowej Piłki Siatkowej
o Puchar Starosty Łaskiego
6 735,00
2 200,00
 
6
 
Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”
w Łasku
Organizacja
II Supermaratonu
„Jastrzębi Łaskich”
36 150,00
2 600,00
 
print