Rozwój przedsiębiorstw w ramach perspektywy 2014-2020

14.05.2016
Rozwój przedsiębiorstw w ramach perspektywy 2014-2020

W piątek 13 maja w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem firm działalności przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Wszystkich przedsiębiorców przybyłych na spotkanie przywitała Starosta Łaski, Teresa Wesołowska, która w kilku słowach przybliżyła cel spotkania:

Chcemy zapoznać przedsiębiorców z terenu Powiatu Łaskiego z najbliższymi konkursami, które ogłaszać będzie COP, a w ramach których będzie można pozyskać środki zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstw – tłumaczyła na wstępie Starosta Wesołowska.

Spotkanie poprowadził Maciej Kokotek, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, który przeprowadził krótką prezentację dotyczącą poszczególnych osi i konkursów, a następnie indywidualnie omawiał z zainteresowanymi przedsiębiorcami pomysł na rozwój ich własnych przedsiębiorstw.

W obecnym okresie finansowania 2014-2020, COP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej – IP, która jest odpowiedzialna za efektywne rozdysponowanie funduszy unijnych z I osi „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” oraz II osi „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” programu regionalnego dla województwa łódzkiego.

Celem przewodnim COP jest  zapewnienie beneficjentom pomocy w uzyskaniu dofinansowania, a następnie jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie łódzkim.

print