Ruszyła przebudowa ul. Lutomierskiej i ul. Łaskiej

27.07.2018
Ruszyła przebudowa ul. Lutomierskiej i ul. Łaskiej

Samorząd powiatowy realizuje największą inwestycję drogową ostatnich lat. Trwa przebudowa ulicy Lutomierskiej w Łasku oraz ulicy Łaskiej w Kwiatkowicach.

Kompleksowa przebudowa drogi Łask-Kwiatkowice obejmuje dwa odcinki drogowe. I etap inwestycji to 700 metrowy odcinek ulicy Lutomierskiej w Łasku. II etap stanowi 950 metrów drogi powiatowej w miejscowości Kwiatkowice.

Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z destruktu oraz zjazdów ziemnych i zjazdów kostki brukowej. Będą też chodniki, a na ulicy Lutomierskiej ścieżka rowerowa. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec sierpnia 2018 r.

– Obie drogi zyskają nowe życia. Nakładki asfaltowej, utwardzone pobocza, odwonienie i chodniki sprawią, że poprawi się nie tylko efekt wizualny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – powiedziała Starosta Łaski, Teresa Wesołowska.

Plan finansowy tej inwestycji to aktualnie ponad 7,8 milionów złotych. Z tego 3 miliony złotych zabezpieczone zostanie w ramach dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Pozostała część pokryta zostanie w całości z budżetu Powiatu Łaskiego.

Ze względu na rozmiar inwestycji Starosta Teresa Wesołowska powołała specjalny zespół, którego zadaniem będzie nadzorowanie prac związanych z przebudową obu odcinków. Przewodniczącym zespołu został Wicestarosta Marek Krawczyk, a jego skład weszli inspektorzy nadzoru, specjalista ds. zamówień publicznych oraz przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

 

print