Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

98-100 Łask, ul. 9 Maja 33 (wejście A)

 
 e-mail: pzoon@lask.com.pl
 
Przewodnicząca  
Wirginia Kaźmierska
043 676 22 74 
Sekretarz
Wiktoria Sagan
043 676 22 74
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące orzekania o niepełnosprawności – dzieci do lat 16 oraz o stopniu niepełnosprawności – osób powyżej 16 roku życia.

Głównym zadaniem Zespołu jest orzekanie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności.

Zakres działania zespołu obejmuje przede wszystkim:

1) przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź o niepełnosprawności;

2) ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę;

3) podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria;

4) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;

6) wydawanie kart parkingowych potwierdzających uprawnienia osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, do niestosowania się do niektórych znaków drogowych;

7) prowadzenie dokumentacji związanej ze swoją działalnością, w tym składanie sprawozdań.

 

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA