Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

98-100 Łask, ul. 9 Maja 33 (wejście A)

 
 e-mail: pzoon@lask.com.pl
 
Przewodnicząca  
Wirginia Kaźmierska
043 676 22 74 
Sekretarz
Wiktoria Sagan
043 676 22 74
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące orzekania o niepełnosprawności – dzieci do lat 16 oraz o stopniu niepełnosprawności – osób powyżej 16 roku życia.
Głównym zadaniem Zespołu jest orzekanie niepełnosprawności oraz  stopnia niepełnosprawności.
Zakres działania przede wszystkim obejmuje:
a) przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź o niepełnosprawności,
b) ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
c) podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria,
d) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
f) prowadzenie dokumentacji związanej ze swoją działalnością, w tym składanie sprawozdań.
 

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA