Stanowisko ds. Służb, Inspekcji i Straży

 

Stanowisko ds. Służb, Inspekcji i Straży
  

 

Inspektor Dorota Masirek 43 675 68 34
 

 

 

Stanowisko ds. Służb, Inspekcji i Straży załatwia sprawy w zakresie współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami, a w szczególności zajmuje się uzgadnianiem wspólnych działań tych jednostek ze Starostą i Organami Samorządu Powiatu.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego załatwia następujące sprawy:

1) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

2) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

3) współdziałanie z gminnymi centrami reagowania z terenu Powiatu, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego z powiatów ościennych.