Stanowisko ds. Służb, Inspekcji i Straży

 

Stanowisko ds. Służb, Inspekcji i Straży
  

 

Podinspektor Dorota Masirek 43 675 68 34
 

 

 

 

Do podstawowych zadań stanowiska należy:

 

1. W zakresie współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami:

 

1) Uzgadnianie wspólnych działań tych jednostek ze Starostą i Organami Samorządu Powiatu.
 

 

2. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 

1) Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2) Obsługa administracyjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
3) Współdziałanie z gminnymi centrami reagowania z terenu powiatu, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego z powiatów ościennych.