Zespół Radców Prawnych

 

Zespół Radców Prawnych
 
Radca Prawny
Maciej Blimel
Radca Prawny
Aleksandra Chrzanowska-Cepa 
 
 
Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy:
1)   Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i Wydziałów.
1)   Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień.
2)   Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem.
3)    Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
4)   Informowanie Zarządu, Starosty i Naczelników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.
5)   Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.
6)   Opracowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.