Sesja Rady Gminy Sędziejowice z udziałem Starosty Łaskiego

08.05.2015
Sesja Rady Gminy Sędziejowice z udziałem Starosty Łaskiego
8 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbyła się IX Sesja Rady Gminy. W sesji udział wzięli Starosta Łaski Teresa Wesołowska oraz Wicestarosta Marek Krawczyk.

Porządek obrad przewidywał przede wszystkim sprawy bieżące gminy: zmiany do budżetu oraz podsumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy. Na prośbę przedstawicieli samorządu powiatowego poruszono również temat utworzenia strefy ekonomicznej w Pruszkowie.

– Sprawa dotyczy włączenia należących do Powiatu Łaskiego, a zlokalizowanych na terenie gminy Sędziejowice, terenów inwestycyjnych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Są to trzy działki o łącznej powierzchni 28 ha, które ze względu na bliską odległość od węzła wybudowanej niedawno drogi ekspresowej S8, stanowią bardzo dobrą lokalizację pod przyszłe inwestycje – tłumaczy Starosta Łaski, Teresa Wesołowska. Szczegółowe założenia dotyczące przekształcenia terenów w Pruszkowie przedstawił wszystkim uczestnikom sesji Wicestarosta Marek Krawczyk.

Pomimo, iż działki są własnością Powiatu, decyzja o utworzeniu strefy ekonomicznej należy do władz gminy Sędziejowice. Włączenie tych ziem do ŁSSE mogłoby pobudzić aktywność gospodarczą regionu oraz rynek pracy.

– Pracę nad przedmiotowymi dokumentami już trwają. Chcemy zrobić wszystko, żeby pierwsze uchwały zostały podjęte jeszcze na czerwcowej sesji, ale już teraz rozpoczynamy dyskusję, żeby radni mieli pełną wiedzę w tej kwestii. Bardzo cieszy nas obecność władz powiatu, ponieważ pokazuje to jednoznacznie, że pobudzenie tych terenów jest celem obu stron – mówi Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice.
 

print