„Słyszę, mówię więc więcej rozumiem”

06.09.2016
„Słyszę, mówię więc więcej rozumiem”

Powszechnie wiadomo, iż słuch ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mowy  i jego upośledzenie stanowi bezpośrednią przyczynę wielu zaburzeń komunikacyjnych.

Przy ograniczonej słyszalności dziecko z trudem przyswaja mowę, odbiera dźwięki w formie zniekształconej i w taki sposób próbuje je realizować. W konsekwencji prowadzi to do zaburzeń wymowy. Wszelkie statystyki jednoznacznie wskazują na wzrastającą liczbę dzieci ujawniających  różnorodne zaburzenia  językowe, a logopedyczna praktyka poradniana potwierdza wzmożone w ostatnich latach nasilenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci. Cześć z nich uwarunkowana jest właśnie zakłóceniami słuchu obwodowego lub  centralnego przetwarzania słuchowego stanowiącego podłoże wielu zaburzeń neurorozwojowych.

Dzieci w wieku przedszkolnym są nieustannie narażone na utratę słuchu, istnieje, bowiem wiele potencjalnych czynników mogących spowodować tego typu uszkodzenia. Należą do nich między innymi: infekcje wirusowe, stany zapalne ucha środkowego i wewnętrznego, urazy mechaniczne, choroby górnych dróg oddechowych. Bagatelizowanie i lekceważenie ich może powodować nawet duże ubytki słuchu przewodzeniowego i prowadzić m.in. do zaburzeń mowy.

Istnieje wiele nowoczesnych, skutecznych strategii terapeutycznych ukierunkowanych na stymulację przetwarzania słuchowego, wykorzystywanych w terapii zaburzeń mowy takich jak: opóźnienie rozwoju mowy, afazje, w terapii  dysleksji, w terapii zaburzeń komunikacyjnych towarzyszących autyzmowi, ADHD. Podstawą do uruchomienia tych strategii jest konieczność przeprowadzenia badania słuchu i weryfikacja centralnego przetwarzania słuchowego. Brak możliwości przeprowadzenia szybkiej diagnozy, nie tylko opóźnia sam proces rehabilitacji dziecka, ale również może przyczynić się do pogłębienia zaburzeń lub pojawienia się wtórnych nieprawidłowości rozwojowych.

W ramach obowiązujących standardów diagnostycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych weryfikacja słuchu obwodowego powinna stanowić więc jedno z pierwszych badań diagnozujących podłoże zaburzeń językowych u dzieci. W związku z powyższym pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku podjęli się dodatkowych starań o pozyskanie środków finansowych na zakup urządzenia audiometrycznego do przeprowadzenia badań słuchu. We współpracy ze Starostwem Powiatowym i Stowarzyszeniem Dobroczynnym „RAZEM” opracowali projekt, który pozwolił sfinansować zakup audiometru. Od września rodzice dzieci przedszkolnych będą mogli skorzystać z bezpłatnego badania słuchu i konsultacji logopedycznych w ramach realizacji projektu „Słyszę, mówię więc więcej rozumiem” realizowanego w przedszkolach na terenie Gminy Łask.

Projekt dofinansowano ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Razem”

 Aleksandra Kłos

Małgorzata Sobala

print