Spotkania władz Powiatu Łaskiego

19.03.2015
Spotkania władz Powiatu Łaskiego
W środę 18 marca br. Starosta Łaski Teresa Wesołowska uczestniczyła w kilku spotkaniach dotyczących wydarzeń, w których organizację zaangażowane jest Starostwo Powiatowe w Łasku.

O godz. 9:30 Pani Starosta spotkała się z Panem Mariuszem Glinkowskim, Dyrektorem Regionalnym Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli. Omawiali szczegóły dotyczące Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych, które odbędą się już w przyszłym tygodniu, 25 marca, w ZSP nr 2 w Łasku.

Kolejne spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Łasku o godz. 10:15. Oprócz Starosty uczestniczyli w nim, Wicestarosta Łaski Marek Krawczyk, Zastępca Burmistrza Janina Kosman, Skarbnik Gminy Anna Głowińska, Sekretarz Powiatu Renata Klocek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Małgorzata Mysur. Rozmowy dotyczyły Łaskich Dni Onkologicznych 2015, które zaplanowane są na 24 kwietnia br. Od wielu lat wydarzenie to organizowane jest przy współpracy Powiatu Łaskiego i Gminy Łask. Cieszy się ono zawsze dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

O godz. 12:00 w gabinecie Pani Starosty rozpoczęło się spotkanie w sprawie ufundowania Sztandaru dla Policji, w którym uczestniczyli: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku Małgorzata Mączyńska, Wicestarosta Łaski Marek Krawczyk, Sekretarz Powiatu Renata Klocek, Wojciech Pokora – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Łasku oraz Wojciech Sikora – Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych. Rozmowy dotyczyły również obchodów Wojewódzkiego Święta Policji, które w tym roku odbędzie się w Łasku.

print