Spotkanie informacyjne dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych

24.02.2017
Spotkanie informacyjne dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego, Starostwo Powiatowe w Łasku zaprasza przedstawicieli klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne poświęcone nowym wzorom dokumentów konkursowych.

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2017 r. o godzinie 13.30 w pokoju nr 14 w Starostwie Powiatowym w Łasku (Biuro Rady Powiatu Łaskiego).

W trakcie spotkania szczegółowo omówione zostaną: ogłoszenie o konkursie, zasady wypełniania nowego wzoru oferty oraz procedury dotyczące rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Łaskiego.

Ze względu na konieczność przygotowania materiałów poglądowych dla każdego uczestnika, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu mailowo (promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask) lub telefonicznie (Pan Dariusz Cieślak, tel. 43 675 68 47) do dnia 2 marca 2017 r.

print