Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”

19.03.2019
Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”

W imieniu Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Wojciechowskiego, Starosta Łaski Piotr Wołosz zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”, podczas którego będzie możliwość uzyskania informacji w zakresie bezpośrednich i pośrednich form wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, ul Południowa 1.

print