Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POKL/I/9.6.2/12

28.05.2012
Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza potencjalnych projektodawców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczący konkursu ogłoszonego 15 maja br. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
Spotkanie odbędzie się 5 czerwca br., godz. 10:00-11:30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, sala 107.
Podczas spotkania szczegółowo omówiona zostanie dokumentacja konkursowa, a uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące wątpliwości wynikających z treści regulaminu, co z pewnością pomoże przygotować wniosek aplikacyjny.
Spotkanie ma charakter otwarty, więc udział w nim nie wymaga wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod następującym linkiem:
Dokumentacja – Konkurs nr POKL/I/9.6.2/12
 
Serdecznie zapraszamy!
print