Spotkanie Noworoczne 2011

12.01.2011
Spotkanie Noworoczne 2011
11 stycznia br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku odbyło się coroczne spotkanie noworoczne zorganizowane przez Starostę Łaskiego Cezarego Gabryjączyka i Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Andrzeja Banaszczyka. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, świata polityki, biznesu, kultury, oświaty i organizacji społecznych.  Gościnną wizytę złożył Wiceambasador Republiki Białorusi w Polsce pan Wasilij Czernik. Ponadto w Spotkaniu Noworocznym uczestniczyli między innymi Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Artur Dunin, Sylwester Pawłowski, Marek Matuszewski oraz Piotr Polak. Spotkanie było okazją do przedstawienia przez Starostę informacji o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w roku 2010 roraz omówienia głównych kierunków działań samorządowych powiatu na następne cztery lata.
Z początkiem ubiegłej kadencji zainicjowane zostało wręczenie Statuetek i wyróżnień, a tym samym nadawanie zaszczytnego tytułu ,,Przyjaciel samorządu Powiatu Łaskiego”. Statuetki przyznawane są przedsiębiorcom za ich działalność, która w sposób szczególny przyczynia się do promowania i rozwoju Powiatu łaskiego.  W bieżącym roku nagrodzeni zostali przedstawiciele firm z ternu naszego powiatu: Magdalena Tenderenda, właściciel Firmy Tenderenda – Uprawa pieczarek Wronowic, Małgorzata i Marek Dolata – właściciele firmy reklamowej ,,Reklama od A do Z” z Łasku, Silikaty z Łasku, Wiesław Korczak z Przedsiębiorstwa Odzieżowego ,,Korczak” Sp.z.o.,  Zbigniew Klimczak – właściciel hotelu ,,Pałac Piorunów”, Mirosław Sygnet – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny firmy farmaceutycznej Nepentes z terenu gminy Widawa, Sławomir Czuba zfirmy ,,Elektroinstal” Instalatorstwo Elektryczne, Marcin Libich – właściciel firmy ,,LAMA” z Woli Wężykowej w Gminie Sędziejowice oraz Nina i Andrzej Obałko – przedstawiciele sklepu Vobiano z Łasku.
Ponadto wręczono wyróżnienia i medale osobom, które są wielkimi społecznikami, za ich osobiste i bezinteresowne zaangażowanie oraz za życzliwość i zrozumienie dla wszelkich inicjatyw społecznych realizowanych w powiecie. W bieżącym roku wyróżnieni zostali: Ppłk Zbigniew Rosiak- zastępca Dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego  w Łasku,  Grzegorz Stolarek –  znany i ceniony działacz sportowy, Stanisław Trzuskowski –  producent miodów, Włodzimierz Holi – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Włodzimierz Smolarek, który od lat aktywnie włącza się w życie społeczne i patriotyczne Gminy Wodzierady,  Elżbieta Modrzejewska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu, Stanisław Wdowiński – działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie, wiceprezes Gminnego Zarządu OSP w Sędziejowicach, Stefania Szadkowska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Buczku. 
Uroczystość przebiegła w świąteczno-noworocznej atmosferze . Uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncert na skrzypce i fortepian w wykonaniu Joanny i Katarzyny Antoniak .
Kończąc Spotkanie Noworoczne, przewodniczący Powiatu Łaskiego Pan Andrzej Banaszczyk i Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk złożyli wszystkim życzenia noworoczne.

Zapraszamy do fotogalerii  "Spotkanie Noworoczne"

print