Spotkanie z dyrektorami „Najfajniejszych Szkół” na terenie Powiatu Łaskiego

07.07.2017
Spotkanie z dyrektorami „Najfajniejszych Szkół” na terenie Powiatu Łaskiego

Dnia 7 lipca 2017  r. w Starostwie Powiatowym w Łasku  odbyło się spotkanie Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej z dyrektorami placówek oświatowych, które zwyciężyły w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na „Najfajniejszą Szkołę Powiatu Łaskiego”.

Tytuł najfajniejszej szkoły podstawowej z terenu Powiatu Łaskiego zdobyła Szkoła Podstawowa w Ochlach wchodząca w skład Zespołu Szkół w Chociwiu, tytuł  najfajniejszej szkoły gimnazjalnej uzyskało Gimnazjum nr 1 w Sędziejowicach, natomiast najfajniejszą szkołą ponadgimnazjalną okazał się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

Starosta Teresa Wesołowska przekazała dyrektorom szkół okolicznościowe listy gratulacyjne oraz upominki dla społeczności szkolnych.  Podkreśliła przy tym, uznanie dla ich codziennej pracy.

Wyrażam ogromny podziw dla osiągnięć Państwa społeczności szkolnych oraz zaangażowania Pań w jak najlepsze wykształcenie waszych podopiecznych. Dziękuję, że codziennie poświęcacie się dla edukacji młodego pokolenia.  Jestem pełna podziwu tego, jak  skutecznie integrują Panie ludzi wokół spraw ważnych dla szkolnej wspólnoty, czego efektem,  bez wątpienia, jest zwycięstwo w tegorocznym plebiscycie – mówiła Starosta.

print