Sprawozdanie z działalności szpitala za II kwartał 2013

16.10.2013
Sprawozdanie z działalności szpitala za II kwartał 2013
Na XXXV sesji rady Powiatu Łaskiego, w dniu 30 września 2013 r., Centrum Dializa Sp. z o.o. – Szpital w Łasku, przedstawiła kwartalne sprawozdanie z działalności medycznej za II kwartał 2013 r.

Sprawozdanie zawierało m.in.: wykaz pacjentów hospitalizowanych w danym okresie sprawozdawczym, analizę wykorzystania łóżek szpitalnych, wykonanie umów zawartych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi ( w poszczególnych zakresach), ilość zabiegów operacyjnych, dane dotyczące zatrudnienia oraz, informacje na temat remontów.

Zakres remontów zrealizowanych na terenie Szpitala w Łasku w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. obejmował m.in.:
• malowanie elewacji zewnętrznej nowej kotłowni, montaż daszku,
• demontaż kotłów warzelnych parowych z Działu Żywienia,
• prace remontowe wykończeniowe na oddziale Kardiologii,
• remont pompy próżni,
• przygotowanie pomieszczenia i wyposażenie w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia sklepu: 5 szt. plafonierów, lodówkę, chłodziarkę, czajnik elektryczny, umywalkę + bateria, regał i półki,
• naprawa nawierzchni drogi komunikacyjnej poprzez uzupełnienie ubytków,
• zakup i montaż kuchenki gazowo-elektrycznej, oraz liczników na kotłach warzelnych elektrycznych w Dziale Żywienia (kuchnia),
• zakup i wyposażenie: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Oddział Kardiologii w materace przeciwodleżynowe z kompresorem,
• wyposażenie Apteki Szpitalnej w chłodziarkę,
• zakup i naprawa baterii zlewozmywakowej (syfon) na Oddziale Pediatrii,
• drobne naprawy hydrauliczne na Centralnej Sterylizacji, Oddziale Położniczo-Ginekologicznego, Oddziale Neurologii,
• drobne prace remontowo – wykończeniowe na oddziałach: Oddział Żywienia, Oddział Pediatryczny, Oddział Administracyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, Oddział Neurologii, Oddział Kardiologii, Oddział Wewnętrzny, Pracownia EGK, Blok Operacyjny.

Łączny koszt wszystkich prac wyniósł 132 214,57 zł

print