Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2013

17.07.2013
Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2013
Na XXXI sesji Rady Powiatu Łaskiego, w dniu 24 kwietnia 2013 r., Centrum Dializa Sp. z o.o. – Szpital w Łasku, przedstawiła kwartalne sprawozdanie z działalności medycznej za I kwartał 2013 r.

Sprawozdanie zawierało m.in.: wykaz pacjentów hospitalizowanych w danym okresie sprawozdawczym, analizę wykorzystania łóżek szpitalnych, wykonanie umów zawartych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi (w poszczególnych zakresach), ilość zabiegów operacyjnych, dane dotyczące zatrudnienia oraz informacje na temat remontów.

Zakres remontów zrealizowanych na terenie Szpitala w Łasku w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. obejmował m.in.:

• Remont dachu budynku „A” i „B”,
• V piętro – Oddział Chirurgii: Montaż drzwi szklanych, malowanie 2 sal chorych,
• IV piętro – Oddział Pediatrii: Wymiana baterii umywalkowej sala 15
• III piętro – Oddział Położniczo – Ginekologiczny: Uszczelnianie okien w salach chorych i pokojach lekarskich, montaż drzwi szklanych, zabudowa 2 drzwi i wygłuszenie sali porodowej,
• Przeniesienie Zakładu Rehabilitacji i Poradni Przeciwgruźliczej z „BARAKU” do budynku głównego „A”,
• Montaż ławki dla pacjentów oraz wymiana lampy oświetleniowej w Izbie Przyjęć,
• Wykonanie słupków i zakup znaków drogowych oraz ich montaż,
• II piętro – Oddział Chorób Wewnętrznych: Remont korytarza, sal chorych, sal zabiegowych, pokój lekarski, łazienki dla inwalidów, łazienki i ubikacje dla pacjentów i personelu, kuchnia oddziałowa, brudownik, wykonanie instalacji wentylacyjnej w łazienkach i ubikacjach, remont pokoju kierownika oddziału oraz dyżurki pielęgniarek.
• II piętro – Oddział Kardiologii: Remont pokoju kierownika oddziału, WC personalu, sale chorych,
• Naprawa dźwigu osobowego (windy) – budynek „A i E”,
• Remont drzwi wejściowych w budynku „B” (wymiana układu jezdnego),
• I piętro – Oddział Neurologii: wymiana oświetlenia w gabinecie zabiegowym,
• Wykonanie kotłowani gazowej.

Łączny koszt wszystkich prac wyniósł 295 010 zł

print