Starosta nagrodził nauczycieli

11.10.2013
Starosta nagrodził nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kilkunastu nauczycieli z placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Łaski zostało nagrodzonych przez Starostę Łaskiego Cezarego Gabryjączyka.

W czwartek 10 października w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku odbyło się oficjalne spotkanie Starosty Gabryjączyka z wyróżnionymi nauczycielami i dyrektorami. Nagrody z rąk Starosty otrzymali wszyscy dyrektorzy oraz po dwóch nauczycieli z każdej jednostki, którzy szczególnie wyróżnili się pracą w ostatnim roku szkolnym.

Ponadto, Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymał w tym roku dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach Paweł Kałuda.

W trakcie spotkania Starosta podziękował wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty za trudną pracę nad dziełem wychowania młodego pokolenia. Przekazał również dyrektorom list z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej skierowany do wszystkich pracowników placówek oświatowych Powiatu Łaskiego.

W spotkaniu udział wzięli również Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Andrzej Banaszczyk, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu Łaskiego Teresa Wesołowska oraz Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łasku Marek Ćwiek.

P1170443.jpg  P1170446.jpg
P1170467.jpg  P1170468.jpg
print