Starostwo Powiatowe dostarczyło gminom oraz instytucjom płyn do dezynfekcji powierzchni.

03.06.2020
Starostwo Powiatowe dostarczyło gminom oraz instytucjom płyn do dezynfekcji powierzchni.

Ponad 1500 litrów płynu do dezynfekcji, przekazał Starosta Łaski Piotr Wołosz do gmin oraz instytucji z terenu powiatu łaskiego.

Środki te zostały rozdysponowane do placówek oświatowych oraz gmin i instytucji z terenu naszego powiatu, proporcjonalnie do ich potrzeb z przeznaczeniem przeciwdziałania negatywnym skutkom ogłoszonej na terenie naszego kraju epidemii wirusa COVID-19 – poinformował Starosta Piotr Wołosz.

Środki dezynfekujące trafiły do: Urzędu Gminy Sędziejowice, Urzędu Gminy Buczek, Urzędu Gminy Wodzierady, Urzędu Gminy Widawa, Urzędu Miejskiego w Łasku, Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku, Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łasku, Zespołu Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku, Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego w Łasku, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łasku oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

 

Środki dezynfekujące dla naszego powiatu przekazał Wojewoda Łódzki.

print