Stypendyści stypendium Prezesa Rady Ministrów

16.02.2011

Sześciu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego odebrało w dniu wczorajszym z rąk łódzkiego kuratora oświaty, Pana Jana Kamińskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W gronie 30 osób z siedmiu powiatów podlegających sieradzkiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi znalazło się pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych podlegających Powiatowi Łaskiemu: Marta Godlewska – uczennica klasy III (profil matematyczno-informatyczny) I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, Patrycja Krawczyk – uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, Karolina Kozłowska – uczennica klasy III Technikum Architektury Krajobrazu z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach, Magdalena Mielczarek uczennica technikum kształcącego w zawodzie technika organizacji usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie oraz Marcin Angiel – uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.
Ponadto stypendystką została również Karolina Baraniecka – uczennica III klasy (profil humanistyczny) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. I.J. Paderewskiego w Łasku-Kolumnie.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Stypendystom składamy serdeczne gratulacje!

print