„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

23.09.2019
„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Łodzi wspólnie

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku


zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia  na temat:

 

„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

– warunki nabywania prawa do świadczenia,

– komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające,

– jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji,

– jakie dokumenty należy załączyć do wniosku,

– jakie świadczenia będą uwzględniane przy ustalaniu progu 1600zł,

– od kiedy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające

– w jakiej kwocie przysługuje świadczenie uzupełniające

 

Szkolenie  odbędzie się  26 września 2019 r.  

w Starostwie Powiatowym w  Łasku

  1. Południowa 1

Sala Konferencyjna

 Początek szkolenia godzina  10:00

 

print

Załączniki: