Światowe Dni Młodzieży w Powiecie Łaskim

20.07.2016
Światowe Dni Młodzieży w Powiecie Łaskim

W dniach 21-24 lipca br. ponad 120 pielgrzymów z Węgier oraz Polski weźmie udział w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Rejonie Łaskim.

Władze samorządowe Powiatu Łaskiego wspierają organizację Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

W naszych budynkach przy ulicy Warszawskiej zlokalizowane będą min.: punkt informacyjny, punkt medyczny i rejonowe biuro zakwaterowania. Tutaj będą pątnikom wydawane posiłki przygotowane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz organizowane niektóre wydarzenia integracyjne, na przykład „Święto Narodów” – mówi Starosta Łaski, Teresa Wesołowska.

Na terenie Powiatu Łaskiego przebywać będzie m.in. 50-osobowa grupa pielgrzymów z Węgier. Młodzież będzie mieszkać u prywatnych rodzin, które zaoferowały pielgrzymom gościnę.

Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji. Jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, poznawania regionu, w którym młodzież spędza czas, wspólnej modlitwy, formacji duchowej, kulturalnej i patriotycznej. W programie przewidziane są: wieczory uwielbienia, Msze święte, katechezy, Droga Krzyżowa, koncerty ewangelizacyjne, zwiedzanie regionu, nawiedzanie miejsc związanych ze świętymi patronami oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016

Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża się w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia Światowych Dni Młodzieży, w środę, czwartek i piątek bierze się udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę zaś pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Ojcem Świętym, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej Światowy Dzień Młodzieży.

Program ŚDM w rejonie Łaskim

print