Święto Wojska Polskiego w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego

14.08.2015
Święto Wojska Polskiego w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego
Uroczystą zbiórką na placu apelowym zainaugurowali w piątek 14 sierpnia br. obchody Święta Wojska Polskiego żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Zastępca Dowódcy 32 BLT ppłk Zbigniew Rosiak wręczył akty mianowań na wyższy stopień oraz odznaczenia resortowe żołnierzom i pracownikom wojska.

Władze samorządowe Powiatu Łaskiego reprezentowali: Starosta Łaski Teresa Wesołowska, Wicestarosta Marek Krawczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Aulak.

Pani Starosta w imieniu całego samorządu Powiatu Łaskiego przekazała serdeczne gratulacje i wyrazy szacunku dla wszystkich żołnierzy i pracowników wojska.

Nieobecny na zbiórce był Dowódca 32BLT płk Ireneusz Nowak, który w tym samym czasie brał udział w uroczystościach centralnych w Warszawie, ponieważ 32BLT została wyróżniona wpisem do „Księgi Honorowej MON”.

Wpis do "Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej" jest najwyższą, a zarazem najbardziej cenioną w środowisku wojskowym formą uznania za trud oraz szczególne osiągnięcia w służbie i pracy m.in. w działalności dowódczej, sztabowej, logistycznej, organizacyjnej, naukowo – badawczej, w doskonaleniu procesu szkolenia i modernizacji wojska, rozwoju sztuki operacyjnej, a także jako wyraz uznania za czyny wymagające niezwykłej odwagi i poświęcenia.

print