Symboliczne czeki na drogi samorządowe wręczone

26.06.2020
Symboliczne czeki na drogi samorządowe wręczone

W wyniku podziału  środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. dla województwa łódzkiego przyznano limit w wysokości 145 mln zł: 43 mln zł na zadania powiatowe, 102 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych.

W dniu dzisiejszym tj. 26.06.2020 r. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, spotkał się z przedstawicielami samorządów z terenu powiatu łaskiego.  Przedstawiciel rządu w naszym regionie wręczył Staroście Łaskiemu Piotrowi Wołoszowi oraz Wójtowi Gminy Widawa Michałowi Włodarczykowi symboliczne czeki oraz przekazał szczegółowe informacje o środkach, które zostały przekazane z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

W ramach pozyskanych środków jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane zadania:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2325 E ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
  • Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw
  • Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny

print