Szkoła w Ostrowie w pilotażowym programie MON

19.05.2017
Szkoła w Ostrowie w pilotażowym programie MON

Zarząd Powiatu Łaskiego wyraził zgodę na udział szkoły w Ostrowie w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej wspierającym szkoły z klasami mundurowymi.

MON od września uruchamia pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia „Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych”.

Absolwenci placówek biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również absolutne pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Program obejmie na początek 50 szkół w całym kraju i tylko 3 w województwie łódzkim. Docelowo resort chciałby, że w każdym powiecie działa szkoła prowadząca certyfikowany pion klas wojskowych.

Proces kształcenia w edycji pilotażowej odbędzie się w cyklu dwuletnim (2017/2018 oraz 2018/2019) i obejmować będzie cały rok klasy II i pierwsze półroczne klasy III. Docelowo program ma zostać dostosowany do cztero i pięcioletniego cyklu kształcenia szkół ponadpodstawowych.

Program zakłada 185 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia teoretyczne  i ćwiczenia praktyczne (szkolenia i obozy organizowane przez jednostki wojskowe i wyspecjalizowane organizacje) oraz 30 godzin lekcyjnych samokształcenia (z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz programów edukacyjnych obejmujących dystrybucję do szkół zestawów pomocy szkoleniowych).

print