I Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Łasku

18.03.2015
I Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Łasku

Szkoła łącząca dobre tradycje z nowoczesnością, czego efektem jest utrzymywanie się w gronie 500 najlepszych liceów w Polsce (wg rankingu „Perspektyw”). Absolwenci osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i studiują na wyższych uczelniach w całej Polsce. Niebawem szkoła będzie świętować stulecie, wiekowa jubilatka zachowuje wigor – placówka jest dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce (pracownia językowa, 7 tablic interaktywnych, dygestorium, itp.)

Nieustannie dbając o rozwój, w nowym roku szkolnym placówka proponuje następujące profile kształcenia:
Klasa humanistyczna
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, geografia. W klasie planowana jest innowacja ekonomiczna, w klasie drugiej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowadzone zostaną elementy makro i mikroekonomii. Klasy humanistyczne uczestniczą w programach edukacji filmowej
i teatralnej.  Klasa przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, wszystkie pedagogiczne (m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).Klasa politechniczna

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub chemia*, informatyka. Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Politechnikę Łódzką na wykłady i zajęcia laboratoryjne. Klasa przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka, architektura, grafika komputerowa, mechatronika, elektronika, robotyka, budownictwo, automatyka, inżynieria materiałowa, logistyka oraz wszystkie mundurowe – w ramach wychowania fizycznego nauczyciele przygotowują do testów sprawnościowych. *w zależności od ilości kandydatów.

Klasa turystyczno-sportowa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia, biologia. Klasa objęta  innowacją pedagogiczną z geografii – elementy wiedzy o regionie, wycieczki, rajdy oraz modyfikacją obejmującą wychowanie fizyczne – sporty całego życia: pływanie, bieganie, jazda na rolkach, jazda
na rowerze, nordic walking, badminton. Klasa przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie oraz kierunki wykładane w języku angielskim, geografia, turystyka, wychowanie fizyczne, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, handel zagraniczny.

Klasa lingwistyczna / językowa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, język hiszpański, historia. Klasa przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie oraz kierunki wykładane w języku angielskim, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, kierunki z wykładowym jęz. angielskim, etnografia. W ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy naukę biznesowego języka angielskiego.

Klasa medyczno – pożarnicza

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia lub fizyka*, chemia, matematyka. Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki na wykłady
i zajęcia laboratoryjne. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy zajęcia z ratownictwa medycznego.
Klasa przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, fizjoterapia, medycyna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, ekologia, ochrona środowiska, leśniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych oraz wszystkie mundurowe – nauczyciele przygotowują w ramach wychowania fizycznego do testów sprawnościowych.

Szczegółowe informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej www.1lo-lask.pl

print