I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

13.05.2021
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

Szczyty nowe zdobywać !

Wytyczać cele i osiągać je, bez względu na trudy, to zadanie, które wyznaczają sobie pracownicy i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.

Stuletnia tradycja zobowiązuje i dopinguje. Społeczność liceum nie ustaje w działaniach. Od września 2020r. w szkole zmieniło się bardzo dużo. To nie przesada!

Zaczęliśmy od zmiany logotypu szkoły, w czym pomógł nam zaprzyjaźniony ks. Adam Pawlak. Nowe logo łączy w sobie tradycję i nowoczesność, odwołuje się do patrona szkoły, ale przede wszystkim urzeka wyrazistością. Następnie stworzyliśmy ściankę pamięci Tadeusza Kościuszki i zabraliśmy się do wielu prac remontowych. Powstała nowoczesna sala terapeutyczna, w której osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych będą mogły zdobywać doświadczenie, doskonalić sprawność fizyczną i po prostu – uczyć się. Najpierw wyremontowaliśmy gabinet pedagoga, by później zabrać się za zmianę oblicza korytarza wejściowego, o którym śmiało można powiedzieć, że już jest wizytówką szkoły. Po przekroczeniu progu liceum nie mamy wątpliwości, że to szkoła na wysokim poziomie, którą wyróżnia klasyka, elegancja, kreacyjność i nowatorstwo. O naszych dokonaniach i bieżących poczynaniach można przeczytać na stronie internetowej, która od 1 kwietnia ma nową odsłonę.

Stawiamy na rozwój, stąd propozycja poszerzenia oferty edukacyjnej o rozszerzenie z informatyki. W świecie błyskawicznie rozwijających się technologii multimedialnych, musimy być krok do przodu, mamy ambitne plany, pragniemy duży nacisk położyć na rozwijanie technologii TIK.

Za nami wybory do Samorządu Uczniowskiego. W marcu stery władzy uczniowskiej przejął Adam Gała z klasy 2B, który z teamem wybrańców myśli  o wdrażaniu wielu cennych inicjatyw. Znając Adama i skład nowego SU, jesteśmy przekonani, że może być tylko lepiej.

Na koncie mamy liczne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach. W tym roku możemy poszczycić się wysokimi notami w olimpiadach i konkursach z geografii, języka angielskiego, czy z historii.  Przed covidem brylowaliśmy w sporcie.

W osiąganiu dobrych wyników sprzyja współpraca z wyższymi uczelniami. Od lat naszymi placówkami partnerskimi są Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki – wydział medyczny, chemiczny, historyczny, geograficzny, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk i Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi.

Nasza oferta edukacyjna wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom uczniów ze szkół podstawowych i czasom, które stawiają wysoką poprzeczkę. Ambicją  I LO jest osiągnięcie stuprocentowej zdawalności matur (należy pamiętać, że w liceum do egzaminu maturalnego przystępują wszyscy uczniowie) i kontynuacja nauki na studiach wyższych. Na dowód tego warto wspomnieć, że nasi absolwenci bez trudu radzą sobie na uczelniach wyższych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W gronie uczniów, którzy ukończyli I LO w Łasku jest wiele wybitnych postaci, jak choćby prof. dr hab. Zbigniew Kłos, prof. dr hab. Zbigniew Koter, znana i lubiana Grażyna Błęcka-Kolska i ulubieniec dziewcząt, aktor Michał Mikołajczak.

OFERUJEMY!

4-letnie, dla absolwentów szkoły podstawowej, w klasach o profilu:

– humanistyczno-językowy (język polski, historia, język angielski, język hiszpański język niemiecki)

– biologiczno-chemiczny (biologia, chemia, język angielski, język niemiecki język hiszpański)

– matematyczno-fizyczny (matematyka, fizyka, informatyka, język hiszpański język niemiecki)

 

Powtórzmy raz jeszcze – priorytetem naszej szkoły  jest przygotowanie uczniów do matury, studiów i … szeroko pojętego życia. Warto podkreślić również, że chcemy, by uczeń w naszej szkole rozwijał swoje pasje, zainteresowania i realizował marzenia, dlatego oferujemy pakiet zajęć pozalekcyjnych, w ramach których znajdują się koła przedmiotowe, ale również koło dziennikarskie i zajęcia sportowe. Należy dodać, że oferta cały czas jest poszerzana i modyfikowana. Tak, by sprostać oczekiwaniom młodzieży, bowiem wyznajemy zasadę, że ,,Szkoła uczniem stoi”.

Jedno co obecnie na pewno łączy łaski ,,ogólniak” z innymi placówkami  – to nauczanie w nowych okolicznościach covidowych, ale nawet w takich niekorzystnych, warunkach można się wyróżniać. To udowadniamy!

Zapraszamy do zdobywania szczytów z nami, bo jak głosi nasze hasło:,, I LO – to jest to!”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Szczegółowe informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej www.1lo-lask.pl

print